ארכיון יומי : 23 בפברואר 2016


החוק להתקנת מעלית שבת בבית משותף

שכלולים ושיפורים טכנולוגיים מאפשרים כיום להתקין מעליות משוכללות הן בבניינים חדישים והן בבניינים ישנים. כאשר הללו נבנו לא היה נפוץ עניין התקנת המעלית כבימינו אלה. בנוסף, אותם שיפורים טכנולוגיים מאפשרים גם להתקין מעליות מיוחדות שניתן להפעיל אותן במיוחד לטובת הציבור הדתי – מסורתי, כמעליות שבת. מכיוון שהמחוקק מודע לכך שהפעלת […]